AYURVEDA

Ayurveda swoimi korzeniami sięga 5 000 lat wstecz. Obecnie jej oparte o holistyczne podejście założenia docenione są coraz powszechniej na całym świecie. Podejście holistyczne wyraża się w twierdzeniu, że jest możliwym przywrócenie zdrowia zachowując harmonię pomiędzy różnymi układami wewnętrznymi organizmu a środowiskiem. Oznacza to wprost, że żywy organizm stanowiąc integralną część natury czerpie z jej nieograniczonych źródeł, zapewniając sobie prawidłowy rozwój, który jednocześnie nie zaburza delikatniej równowagi w środowisku naturalnym. 

Zgodnie z tymi założeniami Ayurveda kładzie szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną opartą o stymulowanie naturalnie dostępnymi drogami odporności organizmu. Zgodnie z tą filozofią oraz przy wykorzystaniu nowoczesnych zdobyczy naukowych i zaawansowanych technik badawczych uzyskano produkty profilaktyczne i lecznicze, które łączą w sobie harmonijne podejście do układu organizm - środowisko i wiedzę naukową dostępną ludzkości w XXI w.

To dwutorowe działanie umożliwia firmie Farmwet dostarczanie bezpiecznych produktów, które nie pozostawiają w organizmach zwierząt pozostałości substancji chemicznych, a jednocześnie charakteryzują się wysoką skutecznością w profilaktyce i leczeniu zwierząt. Efekt ten uzyskiwany jest przy udziale wdrożonych systemów jakości funkcjonujących w wytwórni, w tym przede wszystkim sytemu Dobrej Praktyki Produkcyjnej ( GMP - Good Manufacturing Practice ),  certyfikowanego przez niezależne, europejskie firmy akredytacyjne.